Pärna tänava ja pargi projekteerimis- ning ehitustööd

  • Projekteerimis- ja ehitustööd
  • Tänavavalgustuse ehitus
  • Sademevee torustiku ehitus
  • Parkla ehitus
  • Kõnniteede ehitus
  • Liiklusmärgid
  • Haljastus