2013

 

 • Vaida Reoveepuhasti haljastustööd (haljastus, parklate ehitus)
 • Viru-Nigula haljastuse taastustööd peale vee-ja kanalisatsiooni ehitustöid (aluspinna planeerimine, haljastus, kruusatööd)
 • Tamsalu linna haljastuse taastutööd peale vee-ja kanalisatsiooni ehitustöid (aluspinna planeerimine, haljastustööd, truupide kindlustamine, kruusatööd, kivitööd)
 • Lepna aleviku haljastuse taastustööd peale vee-ja kanalisatsioonitöid
 • Lepna aleviku puurkaevpumpla ja reaveepuhasti haljastustööd ja teede ehitus
 • Pisisaare ja Vägari haljastuse taastustööd peale vee-ja kanalisatsioonitöid
 • Pajusti küla haljastuse taastustööd peale vee-ja kanalisatsioonitöid
 • Maardu-Loo ringristmiku nõlvade parandustööd, teepeenarde ehitus, erosioonitõkkemattide paigaldus ja munakivist rennide ehitus
 • Sillamäe linna kiviparketi (900m²) ja äärekivide paigaldus
 • Vääna-Jõesuu haljastuse taastus peale Vee-ja Kanalisatsiooni ehitustöid
 • Viru-Nigula kergliiklustee haljastustööd, truupide kindlustamine
 • Luige ristmiku nõlvade niitmine
 • Valga linna haljastuse taastustööd peale vee-ja kanalisatsioonitöid
 • Viru-Nigula Puurkaevpumplate ja Reoveepuhasti haljastustööd ja teede ehitus
 • Haljala Reoveepuhasti nõlvade ehitus ja parkla rajamine (haljastus, asfalteerimine, erosioonitõkkemattide paigaldus, kruusateede ehitus, puude langetus, kraavide kaeve)
 • Saku kolme veetöötlusjaama teede ja platside ehitustööd (haljastus, asfalteerimine, aluste ehitus, kivitööd)