Järvevana teel asendusistutus ja liikluskorraldus

  • Geodeesia
  • Pinnase väljakaeve ja mulla paigaldus
  • Juuretõkkekanga paigaldus
  • Liikluskorraldus