OÜ-s Mefab on 2017. aastaga välja töötatud rahvusvahelise standardi ISO 9001:2015 nõuetele vastav kvaliteedijuhtimissüsteem, mille käsitlusalaks on teede ja platside ehitus, haljastustööd ja pinnasetööd. Lisaks omab Mefab OÜ ka ISO 14100:2015 standardile vastavat keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaati.

Mefab OÜ peamised juhtpõhimõtted on järgmised:

  • tagada klientide jt huvipoolte nõuete ja vajadustega arvestamine;
  • kahjustada oma tegevusega keskkonda võimalikult vähe taastades ja parendades seda;
  • tagada kvaliteet ja tähtaegsus;
  • tagada kõigis oma tegevustes huvipoolte nõuete ja vajaduste järgimine;
  • arendada ettevõtte töötajate oskusi ja tõsta nende teadlikkust läbi koolitusprotsessi;
  • pidevalt suurendada ettevõtte efektiivsust läbi uudsete keskkonnasõbralike tehnoloogiate ja materjalide kasutamise;
  • juhtkonnapoolne eestvedamine, tagamaks juhtimissüsteemide rakendamist ja püstitatud eesmärkide täitmist;
  • tagada juhtimissüsteemi toimivus vastavalt standardi ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 nõuetele ning juhtimissüsteemi ja asjakohaste protsesside pidev parendamine.
  • lähtuda seaduslikest ja regulatiivsetest nõuetest.

ISO juhtimissüsteemi sertifitseerimise protsessi juhtis TechLike OÜ [vaata siit]