Lahendame ära kõik Teie pinnasemured. Ehitame sobivad nõlvad, kindlustame need ärauhte ja varisemise eest. Mida raskem on probleem, seda huvitavam on meil seda lahendada.

Pakume:

  • Kivikindlustuse ehitus ja tarne
  • Gabioonid
  • Munakivi ja paekivi kindlustused
  • Nõlvade erosioonitõkked
  • Kookosmatid
  • Pinnaseankrud
Valik projekte:
Ambla truubi D2000 ehitus
Tallinna Kohtumaja nõlvade kindlustamine ja haljastus
Haljala Reoveepuhasti välitööd