• Kraavide kaeve
  • Puude langetus ja raadamine
  • 5000 m3 pinnase vedu ja planeerimine
  • Kruusateede ehitus
  • Asfaldi aluse ehitus ja asfalteerimine
  • Haljastus
  • Erosioonitõkke paigaldus