Kelnase sadama parkla projekteerimine ja ehitus

  •  Sadama projekteerimistööd
  • Parkimisplatsi ja juurdepääsutee rajamine
  • Liikluskorraldus
  • Geodeesia
  • Nõlvade planeerimine
  • Haljastustööd