Kiisa reservseadmete hoone ja laoplatsi projekteerimine ja ehitus

  • Hoone, platsi ja tehnosüsteemide projekteerimine
  • Hoone, platsi ja tehnosüsteemide ehitamine
  • Ehituslubade ja kasutuslubade taotlemine
  • Laohoone sisustuse ehitus