Paljassaare tee 46 slipi, parkla ja juurdepääsutee rajamine

Paljassaarde rajatud slipp oli Mefabi jaoks põnev ettevõtmine. Lisaks slipile rajati ka haagiste parkla koos välisvalgustusega. Slipi kasutamist lihtsustav ujuvkai paigaldatakse 2021. aasta navigatsiooniperioodi alguses.

Tellija: Inseneriehituse AS

Objektil teostatud tööd:

  • Suuremahulised pinnasetööd
  • Aluste väljakaeve ja ehitus
  • Murukivi katendiga parkla
  • Paadikanali süvendamine
  • Slipi ehitus, slipi kivikindlustus
  • Ujuvkai paigaldamine
  • Tänavavalgustuse rajamine
  • Parkla puitpiirete ehitus
  • Markeerimistööd