Pärnus Ravi tn. 2 õueala projekteerimine ja ehitus

  • Projekteerimistööd
  • Elektri- ja sidekaablite ehitus
  • Sademevee juhtimine
  • Piirdeaedade ja väravate ehitus
  • Teede ja platside ehitus
  • Lavade ja hoonete ehitus
  • Tänavavalgustuse rajamine
  • Rajatiste ehitus
  • Haljastutööd