Tallinnas Sammu ja Marsi tänavate ehitus

  • Teede ja platside väljakaeve
  • Tee aluskonstruktsioonide ehitus
  • Äärekivide paigaldus
  • Kõnniteekivide paigaldus
  • Asfalteerimine