Nagu ka 2019. aastal, võttis Mefab 2021. aastal ette Elering AS laohoonete ehituse- seekord lausa 2 korraga.  Ehitustööd jätkuvad kuni 2022 aasta suveni.

Kiisa:

Projektala jääb Tagamaa MÜ kinnistule, mis on Kiisa avariireservelektrijaama territoorium. Kinnistule on projekteeritud laohoone kahe sooja ja ühe külma laoga. Lisaks on hoonesse projekteeritud töökoda seadmete ja varuosade remondiks ja hoolduseks. Hoones asub ka eraldi sissepääsuga hooneosa, millesse on projekteeritud kontori, koosoleku, puhkeruum, riietusruum, dušširuum ja WC-d.

EstLink1:

Projektala jääb Alajaama tee 8 kinnistule, mis asub Paldiski maanteest 500m kaugusel. Kinnistule on projekteeritud laohoone ühe sooja ja ühe külma laoga. Lisaks on hoonesse projekteeritud töökoda seadmete ja varuosade remondiks ja hoolduseks. Hoones asub ka riietusruum töölistele ja WC.

Tehtud tööd

  • Hoonete, platside ja tehnosüsteemide projekteerimine
  • Hoonete, platside ja tehnosüsteemide ehitamine
  • Ehituslubade ja kasutuslubade taotlemine
  • Laohoonete sisustuse ja sanruumide ehitus

Kiisa AREJ hoone:

EstLink1 hoone: