Tellija: Tori Vallavalitsus

Teostatud tööd:

  • Kaevetööd
  • Side- ja automaatika rajamine
  • Tänavavalgustuse ehitus
  • Betoonkivi tööd
  • Teede ja platside ehitus
  • Lilleniidu rajamine
  • Haljastustööd
  • Istutustööd
  • Puidust piirde ehitus
  • Paadislipi ehitus