Käo Tugikeskuse eesmärk on pakkuda sotsiaalteenuseid loovas ja turvalises keskkonnas raske või sügava intellekti- ning liitpuudega lastele ja täiskasvanutele nende parima võimaliku eneseteostuse saavutamiseks. Äsja rajatud õueala on valminud mõeldes just selle eesmärgi saavutamisele.

Tellija: Tallinna Linnavaraamet

Objektil teostatud tööd:

 • Aluste väljakaeve ja ehitus
 • Sillutiskivi paigaldus
 • Üldehitus tööd
 • Varjualuse ja terrassi ehitus
 • Küttega kaldtee ehitus
 • Mängu- ja treeningvahendite paigaldus
 • EPDM+SBR kummikatendi paigaldus
 • Istutus- ja haljastustööd
 • Välisvalgustuse ehitus
 • Pargi väikevormide paigaldus
 • Piirdeaia ehitus