• Teede ja platside ehitus
  • Betoonitööd, treppide ehitus
  • Platvormide ehitus
  • Välisvalgustuse rajamine
  • Rajatiste ehitus