• Sissesõidutee asfalteerimine
 • Teepeenarde korrastamine
 • Muru külv
 • Laadimisplatsi kandevkonstruktsiooni ehitus
 • Kaevetööd
 • Killustik- ja liivaluste rajamine
 • Asfalteerimistööd
 • Teepeenarde rajamine
 • Olemasoleva killustikaluse korrigeerimine
 • Juurdepääsutee ehitus
 • Aluspinna planeerimine, täitmine, koorimine
 • Haljastustööd sõelutud mullaga (muruseemne külv, rullimine)
 • Betoonist vanni ja treppide paigaldus, fikseerimine
 • Mahutiümbruse käigutee rajamine