• Haljastuse rajamine mullaga
  • Teepeenarde korrastamine
  • Pinnase koorimine