• Üksikpuude langetamine koos kändude juurimisega
  • Puuvõrade hoolduslõikus
  • Muru kasvualuse rajamine
  • Muru külv