Tallinna kesklinna Lastekodu tn majade sisehoovi on kerkinud uhkete atraktsioonide ning värvidega mänguväljak/puhkeala

Käesoleva projekti eesmärk oli tagada meeldiv vaba-aja veetmise koht lähipiirkonna elanikele, sealhulgas erinevates vanustes lastele, seenioridele ning ala transiitruumina kasutatavatele inimestele. Seejuures on pööratud tähelepanu kogu perega ajaveetmise võimalustele, tagades noorematele erinevaid mänguvõimalusi kaasaegsetel mänguvahenditel ning puhke- ja treeningvõimalusi vanematele.

Käesolevas projektis on arvestatud ka liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimalustega- kasutatud on erinevaid kattematerjale ning ala on planeeringult lauge.

Tellija: Tallinna Kesklinna Valitsus

Objektil teostatud tööd:

 • Tehnovõrkude rajamine
 • Pinnakatete ning vajalike aluste rajamine
 • Playtop kummikatendite rajamine
 • Tehismäe ehitus
 • Asfalteerimistööd
 • Sillutiskivi teede ehitus
 • Mängu- ja treeningseadmete paigaldamine
 • Asfaldimängude rajamine
 • Markeerimistööd
 • Alajaama maalimistööd
 • Valgustite paigaldamine
 • Pargi väikevormide paigaldamine
 • Piirete rajamine
 • Haljastus-, istutustööd