• Väljakaeve 900 m³
  • Katendite liiv- ja killustikaluste ehitus 2500 m²
  • Asfalteerimine 200m²
  • Sillutus- ja dekoratiivkivide paigaldus 1100 m²
  • Äärekivide paigaldus 190 jm
  • Pindamistööd 1000 m²