• Vertikaalplaneerimine ja sajuvee ärajuhtimine
 • Olemasoleva kettaia demonteerimine
 • Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine
 • Geovõrgu ja geotekstiili paigaldus
 • Sillutiskivide ladumine
 • Betoonitööd
 • Katendikihtide ehitamine
 • Kivitööd Rompox vuugiseguga
 • Kaevude kõrguste korrigeerimine
 • Kanalisatsioonikaevu remont
 • Sajuveerennide (graniit) ja pealt kaetud sajuveerennide taastamine
 • Platsi keskel oleva “Kompassi” renoveerimine