• Muru külv
  • Sadeveelehtrite ja -torude paigaldus
  • Sillutise korrigeerimistööd
  • Haljastuse korrigeerimine