2022 augustikuul oli meil võimalus restaureerida 1790. aasta Tallinna merelahingu mälastusmärk “Kahur ja Ankur”. Monument paikneb Estonia pst 8b kinnistul Tallinnas ning on suure läbikäidavusega tee kõrval. Tööde teostamine toimus kooskõlastatult Muinsuskaitse osakonnaga.

Tellija: Tallinna Kesklinna Valitsus

Teostatud tööd:

  • pinnase puhastamine kändudest, juurtest
  • piirdepostide sirgeks rihtimine
  • puuduolevate graniitümbriste taastamine
  • toestusvalu
  • postide, keti ja monumendi metallist osade restaureerimine
  • postamendi puhastustööd
  • vanade kõnniteeplaatide eemaldus ja muruala taastamine

Fotod: Tallinna Kesklinna Valitsuse facebooki lehelt