• Reovee kogumine ja neutraliseerimine
  • 4000 m³ pinnase transport ja planeerimine
  • Munakivist truubi kindlustused
  • Truupide paigaldus
  • Teepeenarde ehitus
  • Kraavide kaevamine
  • Istikute istutamine
  • Haljastus
  • Puude raie ja raadamine
  • Erosioonitõkkemattide paigaldus