Tellija: Tallinna Kalmistud

 • Projekteerimistööd
 • Veesilma ehitus
 • Betoonitööd
 • Tehnilise ruumi ehitus
 • Elektri- ja sidetööd
 • Teede ja platside ehitus
 • Metallitööd
 • Tänavavalgustuse ehitus
 • Raietööd
 • Piirete restaureerimine
 • Haljastustööd