Tegemist on 1976.a ehitatud Kiirabihaigla kiirabijaamaga.

Tellija: Tallinna Linnavaraamet

Teostatud tööd:

 • Väliskanalisatsiooni ehitus
 • Pumpla ehitus
 • Ohtlikejäätmete likvideerimine
 • Sooja- ja hüdroisolatsiooni ehitus
 • Elektri- ja automaatikatööd
 • Betoonitööd
 • Asfalteerimistööd
 • Teede- ja platside tööd
 • Sisevee- ja kanalisatsioonitööd
 • Siseviimistlustööd
 • Haljastustööd