Tallinna 2021. aasta kaasava eelarve raames võitis Põhja-Tallinnas Jaapani botaaniku ja ökoloogi prof. Akira Miyawaki poolt välja töötatud metsaistutusmeetodil linnametsa rajamine.

On oluline märkida, et Miyawaki meetodi eesmärk ei ole “luua” ideaalset biotoopi või ökosüsteemi kitsast ökoloogilisest vaatenurgast või eesmärkidest lähtuvalt. Me ei taasta midagi täpselt nn raamatu järgi, vaid loome tingimusi looduslike protsesside kiirendamiseks kohalikest eripäradest (liikidest ja kasvukeskkonnast) lähtuvalt. Seda näitab aeg, kuidas loodus inimese kunstlikule või teisiti öeldes “metsikule” sekkumisele reageerib. Müsteerium mida võime varasema kogemuse ja uuringute põhjal ette aimata ja eeldada, kuid millest olemuslikult lõpuni me niikuinii päriselt aru ei saa.

Tellija: Põhja-Tallinna Valitsus

Teostatud tööd:

  • Projekteerimistööd
  • Kõnniteede ehitus
  • Piirete ehitus
  • Metalltööd
  • Kivitööd
  • Istutustööd
  • Haljastustööd
  • Lilleniitude rajamine