• Teede ja parklate rajamine
  • Läbipääsusüsteemide ehitus
  • Side- ja optikatööd
  • Elektritööd
  • Liikluskorralduslikud tööd
  • Tänavamööbli projekteerimine ja paigaldus
  • Kivisillutise ja äärekivide paigaldus