• Teede rajamine
 • Parkimisplatsid (asfalteerimistööd)
 • Sillutiskivide paigaldus
 • Vertikaalplaneerimine
 • Istutus- ja haljastustööd
 • Katendite liiv- ja killustikaluste ehitus
 • Kaevetööd
 • Mänguväljakute ja koerteplatside rajamine
 • Graniitpurusillutisega teed
 • Pargiinventari paigaldus
 • Veevarustuse, sadeveekanalisatsiooni ja drenaaži ehitus
 • Välisvalgustuse rajamine