• Kivitööd
  • Katendite rajamine ja kasvupinnase koorimine
  • Kaevetööd
  • Projekteerimistööd
  • Pargi väikevormide paigaldus
  • Haljastustööd
  • Peenarde rajamine
  • Istutustööd ja muru külv
  • Välisvalgustuse rajamine
  • Sademevee äravoolu ühendamine olemasolevate sadeveekaevudega